Error: No articles to display

Waar staan we voor?

Buddyhulp en Corona

Wat betekenen de nieuwe Coronaregels voor onze huidige en nieuwe Buddy’s en cliënten? We constateren dat we voorlopig gewoon met ons werk door kunnen gaan en cliënten kunnen blijven helpen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zeker in deze moeilijke tijd. Natuurlijk houden we rekening met de volgende regels:

  • Huisbezoek mag plaats vinden, onder de algemene coronarichtlijnen, zoals het houden van 1 ½ meter afstand en thuisblijven bij klachten.
  • Er is een restrictie van maximaal 4 op het aantal personen dat binnen mag zijn
  • Als je je er niet goed bij voelt om iemand in deze tijd te bezoeken of te ontvangen, dan kijken we graag samen met je naar andere mogelijkheden.

Nieuwe Buddy’s en cliënten zijn dan ook harte uitgenodigd om zich te blijven aanmelden. Alle hulp is welkom!

Coördinator gezocht!

Gezocht: coördinator regio ’s-Hertogenbosch

Binnen buddyhulp zijn coördinatoren van groot belang. Zij houden de eerste gesprekken met cliënten, begeleiden buddy’s en brengen cliënt en buddy bij elkaar. Een coördinator is een coach, begeleider en vraagbaak voor een buddy.

Werk je graag met mensen, kan je situaties goed inschatten en het overzicht bewaren? En ben je minimaal twee uur in de week (of vier uur in de twee weken) beschikbaar? Meld je aan als coördinator.

Als coördinator staat je in het centrum van Buddyhulp. De taken die bij je functie horen zijn onder andere:

  • In gesprek gaan met een nieuwe cliënt, inventariseren welke ondersteuning, deze nodig heeft en of deze vraag past binnen Buddyhulp.
  • In gesprek gaan met een buddy, inventariseren welke ondersteuning deze kan en wil bieden. Bepalen waar extra ondersteuning vanuit een coördinator of training noodzakelijk is.
  • Zorgen voor een goede koppeling van cliënt en buddy, zodat hier een prettige relatie uit kan ontstaan.
  • Gedurende het traject vaststellen of de verwachtingen tussen beide partijen nog matchen.
  • Deskundigheidsbevordering en uitwisseling van ervaringen. Leren van en met elkaar.
  • Afstemmen met andere coördinatoren.

Je krijgt veel terug voor je werk: leuke contacten, intensieve ervaringen, training, een flinke brok energie én bovenal voldoening. Een coördinator helpt vrijwillig en kosteloos, maar doelgericht. Samen vooruit!

Stuur een mail naar of bel naar 0627068744

De missie van Stichting Buddyhulp: mensen in moeilijke situaties vooruit helpen.

Door veranderingen in de zorg, individualisering, vergrijzing en een zich terugtrekkende overheid wordt het voor veel mensen steeds lastiger om vanuit een moeilijke situatie het leven weer op de rails te krijgen (of te houden) – men is meer op zichzelf en de naaste omgeving aangewezen.

Buddyhulp helpt die mensen. Door ze gericht stappen te laten maken. En zo echt een verschil te bewerkstelligen.


De vrijwillige buddy’s van Buddyhulp bieden geen vrijblijvende ondersteuning: samen met de cliënt bepalen we een realistisch doel, dat binnen een bepaalde periode te bereiken is.

Buddyhulp is daarmee anders dan een maatjesproject. Een buddy is er niet alleen voor de gezelligheid, maar gaat met de cliënt aan de slag om het gestelde doel te bereiken.

Buddyhulp is actief in de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught en Oss. Dat betekent dat zowel cliënten als buddy’s woonachtig zijn in dit gebied.

Organisatie

Het werk van de vrijwillige buddy’s draait om vertrouwen, expertise en kwaliteit. Daarom zette Stichting Buddyhulp een infrastructuur op die een duurzame kwalitatieve inbreng garandeert.

Zo worden alle buddy’s begeleid door buddycoördinatoren, in groepen verdeeld over de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught en Oss. De buddycoördinatoren vormen de ruggengraat van de vrijwilligersorganisatie: zij verzorgen de intakegesprekken met cliënten en nieuwe buddy's, leiden de periodieke samenkomsten, en staan in contact met het bestuur.

Stichting Buddyhulp werkt met heldere reglementen; interne procedures en afspraken zijn nauwkeurig vastgelegd. Bovendien is er een onafhankelijke klachtencommissie. Stichting Buddyhulp voldoet hierdoor aan alle eisen die behoren bij de ANBI-status.

coordinatoren

Het bestuur van Stichting Buddyhulp bestaat uit maatschappelijk betrokken en ervaren leden met een groot netwerk.

En er is een Comité van aanbeveling, dat periodiek adviseert en (direct en indirect) bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen.