Dit is Stichting Buddyhulp

Stichting Buddyhulp helpt: wij koppelen betrokken vrijwillige buddy’s aan mensen die het even nodig hebben, om zo samen een doel te bereiken. Ons motto is dan ook: Samen vooruit. Wij zijn actief in de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Vught.

Onze missie: mensen in moeilijke situaties vooruit helpen

Door veranderingen in de zorg, individualisering, vergrijzing en een zich terugtrekkende overheid wordt het voor veel mensen steeds lastiger om vanuit een moeilijke situatie het leven weer op de rails te krijgen (of te houden) – men is meer op zichzelf en de naaste omgeving aangewezen.

Buddyhulp helpt die mensen. Door ze gericht stappen te laten maken. En zo echt het verschil te maken.

Niet vrijblijvend

De vrijwillige buddy’s van Buddyhulp bieden geen vrijblijvende ondersteuning: samen met de cliënt bepalen we een realistisch doel, dat binnen een bepaalde periode te bereiken is.

Buddyhulp is daarmee anders dan een maatjesproject. Een buddy is er niet alleen voor de gezelligheid, maar gaat aan de slag met de cliënt en samen bepalen ze het doel dat ze willen bereiken.

Elkaar een beetje op
weg helpen, dat voelt
voor mij als een
vanzelfsprekendheid.

Jolien – Buddy van Hanne

Onze organisatie

Het werk van de vrijwillige buddy’s draait om vertrouwen, expertise en kwaliteit. Daarom heeft Stichting Buddyhulp een infrastructuur die een duurzame kwalitatieve inbreng garandeert.

Coördinatoren als ruggengraat

Stichting Buddyhulp bestaat uit gemiddeld 60 tot 80 buddy’s. Alle buddy’s worden begeleid door buddycoördinatoren, in groepen verdeeld over de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Vught. De buddycoördinatoren (gemiddeld 10 personen) vormen de ruggengraat van de vrijwilligersorganisatie: zij verzorgen de intakegesprekken met cliënten en nieuwe buddy’s, leiden de periodieke samenkomsten, en staan in contact met het bestuur.

Ook coördinator worden? Neem contact met ons op.

Opleiding en periodieke ondersteuning

Na een zorgvuldige intake krijgen alle buddy’s een introductie aangeboden. Voordat zij gematched worden met een cliënt, wordt voor elke buddy een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Naast de introductiebijeenkomst zijn er periodiek themabijeenkomsten en buddyavonden. Ook bijscholing opmaat is mogelijk.

Stevig bestuurlijk fundament

Een vrijwilligersorganisatie kan niet zonder mensen die zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Stichting Buddyhulp heeft een actief betrokken bestuur bestaande uit mensen die geworteld zijn in de gemeenten waarin de stichting actief is. Stichting Buddyhulp werkt met heldere reglementen; interne procedures en afspraken zijn nauwkeurig vastgelegd. Bovendien is er een onafhankelijke klachtencommissie. Stichting Buddyhulp voldoet hierdoor aan alle eisen die behoren bij de ANBI-status. Een comité van aanbeveling adviseert periodiek het bestuur en draagt (direct en indirect) bij aan de realisatie van onze doelstellingen.

Lees hier onze succesverhalen

Huurdersplatform ‘s-Hertogenbosch ondersteunt Buddyhulp

Het Stedelijk Huurders Platform (SHP) bestaat 15 jaar. Om dit heugelijke feit te vieren, wilde SHP een organisatie ondersteunen die op lokaal niveau voor haar leden een waardevolle bijdrage levert. Het oog viel daarvoor op Stichting Buddyhulp en daar zijn we hen heel erkentelijk voor. De bijdrage van SHP wordt ingezet voor de opleiding van de vrijwilligers van Buddyhulp.

Voorzitter van het Stedelijk Huurders Platform (SHP) Diny Peters heeft afgelopen jaar een cheque van 3.000 euro overhandigd aan Henk Engel van Buddyhulp ‘s-Hertogenbosch voor de bijscholing van de “buddy’s”.

Ook Stichting Buddyhulp ondersteunen?

Stichting Buddyhulp bestaat in zijn geheel uit vrijwilligers. Onze inkomsten bestaan uit subsidies, fondsen en giften. De hulp als sponsor of donateur helpt enorm om de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan mensen die dit even nodig hebben. Met het geld zorgen we voor werving, opleiding, matching en ondersteuning van buddy’s en cliënten.